Witamy na portalu mark-et.pl - unikalnym rozwiązaniu pozwalającym zoptymalizować Twoje koszty przetargów i dostaw oraz umożliwiającym Ci znalezienie nowych zleceń.

Portal mark-et.pl został stworzony z myślą o ułatwieniu nawiązywania kontaktów biznesowych między oferującym dane usługi, a osobą lub podmiotem chcącym z tych usług skorzystać.

Aukcje będące głównym silnikiem strony to wystawiający (zgłaszający zapotrzebowanie na określone usługi czy też przedmioty) i oferenci mogący złożyć swoje oferty.

Dzięki konstrukcji tworzenia aukcji wystawiający ma możliwość tworzyć aukcje dla wszystkich użytkowników, lub tylko dla wybranych spośród  zdefiniowanej przez niego grupy użytkowników, również nie korzystających z portalu (aukcje publiczne/niepubliczne), w tym do firm o zgłoszonym profilu działalności. Jednocześnie może ujawnić swoją tożsamość (login użytkownika, a więc i profil) lub też przekazać go tylko wybranemu oferentowi po zakończeniu aukcji (aukcja jawna/niejawna).

Oferent może dowolnie kształtować swoją cenę oraz inne parametry oferty, które wystawiający udostępnił do edycji. Tak wiec portal z jednej strony umożliwi Ci pozyskanie jak najtańszej, ale i jak najlepszej oferty, z drugiej zaś umożliwia pozyskanie dla oferenta nowej szansy biznesowej.

 

Dowiedz się jak zacząć